Določene varnostne zadolžitve (DSD) in ozaveščenost o zaščiti (SA)

Usposabljanje je namenjeno vsem članom posadk, ki imajo na ladji določene varnostne zadolžitve.

Strukturirano je v skladu z zahtevami konvencije STCW VI/6 in vzorčnega programa 3.26 Security Traning for Seafarers with Designated Security Duties.

Cilj usposabljanja je usposobiti kandidate za poznavanje varnostnih nivojev na ladji, varnostnih planov in postopkov ter izvajanja le teh.

Usposabljanje traja 8 ur.

SECURITY AWARNESS

Usposabljanje je namenjeno vsem članom posadk, ki imajo na ladji določene varnostne zadolžitve. Strukturirano je v skladu z zahtevami konvencije STCW  VI/6 in vzorčnega programa 3.27 Security Awarness Training for all Seafarers (SA). To usposabljanje je del osnovnega usposabljanja Basic training.

 

Izpit se upravlja na URSP (35€).