Book a course

Naslov
Prosim napišite obdobje od kdaj do kdaj ste okvirno v Sloveniji. Vaš zapis nam bo pomagal pri organizaciji in le tako se vam bomo lahko čim bolj prilagodili. Načrtovane izvedbe si oglejte v rubriki TERMINI
Osvežitveni tečaji
Prijava na Basic je veljavna, ko je plačana kotizacija. Račun dobite na e-mail po prijavi.
Prijava na AFF je veljavna po plačilu kotizacije. Račun dobite na e-mail po prijavi.
Posebna pooblastila (celotno usposabljanje)
Potrdila
Pooblastila o nazivu v radijski službi
Upravljanje s čolni

Varovanje osebnih podatkov

GEPŠ zagotavlja varovanje osebnih podatkov in se zavezuje, da bo skrbno hranil vse prejete osebne podatke, pridobljene iz spletne prijavnice za tečaj in med izvajanjem izobraževanja. Uporabljal jih bo za analizo podatkov o kandidatih, za obveščanje o tečajih in ostalih izobraževalnih aktivnostih. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov pogodba, člen 6, 1 (a) odstavek. GEPŠ ne bo posredovala podatkov tretjim osebam brez privolitve kandidatov. Kandidat s klikom na gumb Submit (potrdi) na prijavnici dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov za zgoraj navedene namene. Kandidat lahko kadarkoli zahteva, da GEPŠ preneha uporabljati njegove osebne podatke. Kandidat ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da spremeni ali posodobi svoje osebne podatke.