Ladijski častnik za zaščito

Ladijski častnik za zaščito

Usposabljanje je namenjeno vsem članom posadk, za dela na ladji v vlogi » častnika za zaščito (SSO)«  glede na  »Ladijski načrt za zaščito (Ship security plan, SSP)« v skladu z zahtevami Poglavja XI-2 konvencije SOLAS, poglavji A/2.1.6 in A12.1 ISPS kode in poglavja A-VI/5 STCW, ter po IMO vzorčnem modelu 3.19.

Vsak, ki uspešno opravi tečaj naj bi imel dovolj znanja, da prevzame naloge »častnika za zaščito (SSO)«  glede na zahteve poglavja A/12.2 ISPS kode. Znanje mora obsegati najmanj:

 

 • redni varnostni nadzor nad rednim izvajanjem zaščitnih dolžnosti
 • ladijski načrt za zaščito (SSP) vzdrževanje in nadzor izvajanja načrta varnosti ladij, vključno z vsemi spremembami načrta;
 • usklajevanje varnostnih vidikov potnikov in / ali ravnanje s tovorom in ladijskimi skladišči z drugimi ladijskimi osebji in z ustreznimi varnostnimi uradniki pristanišča (Port Facility Security Officers)
 • predlaganje sprememb načrta SSP
 • poročanje častniku za varnost v podjetju (Company Secutity Officer, CSO) o morebitnih pomanjkljivostih in neskladnostih, ugotovljenih med notranjimi revizijami, rednimi pregledi, varnostnimi inšpekcijskimi pregledi in preverjanjem skladnosti ter izvajanjem morebitnih korektivnih ukrepov
 • povečanje ozaveščenosti o varnosti in pozornosti na krovu
 • Usposabljanje članov posadke za posamezne zadolžitve
 • Poročanje o vseh incidentih povezanih z zaščito
 • Usklajevanje zaščitnega plana s častnikom na podjetju (CSO) in častnikom v pristanišču (PFSO)
 • zagotavlja, da  zaščitna  oprema pravilno upravljana, preizkušena, kalibrirana in vzdrževana, če obstajajo

 

Pogoj za pristop:

 • DSD in imajo najmanj 6 mesecev plovbe;
 • ki posedujejo spričevalo »Ozaveščenost o zaščiti (security awareness)« in imajo najmanj 12 mesecev plovbe in
 • ki posedujejo spričevalo »Častnik za zaščito v pristanišču (Port Facility Security Officer)« kot navaja 2010 STCW uredba V1/5

 

Potrdilo o usposabljanju

Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju na podlagi katerega lahko pristopijo k izpitu na URSP.

 

Opis usposabljanja

Ocenjevanje: 100 % prisotnost za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev potrdila.

Kategorija udeležencev usposabljanja: Vsi zainteresirani z najmanj eno leto plovbne dobe v obdobju zadnjih 5 let

Načrtovana obdobja usposabljanj: ob prijavi vsaj 2 kandidatov na usposabljanje

 

Gradivo: Vsak udeleženec prejme učno gradivo, ki ga predavatelji spotoma posodabljajo. Gradivo vsebuje tudi izvlečke iz uradnih dokumentov IMO-ja in držav članic.

Trajanje usposabljanja: 2 dni, 16 ur

 

Prijava na usposabljanje

 

 

 

 

security