Zdravstvena oskrba

Zdravstvena oskrba

Usposabljanje je namenjeno  pomorščakom, ki morajo zagotoviti zdravstveno oskrbo na ladji in je strukturirano v skladu z  zahtevami Konvencije STCW Poglavje VI, oddelek A-VI/4, preglednica-VI/4-2 ter   priporočil IMO vzorčnega programa 1.15  “ Zdravstvena oskrba”.

Cilj usposabljanja je  kandidate  usposobiti za zagotavljanje zdravstvene oskrbe na  ladji, v skladu z oddelkom A-VI/4 Konvencije STCW.

Za pristop k usposabljanju  morajo pomorščaki  imeti končano usposabljanje skladno z vzorčnim programom IMO 1.14 “ Nujna medicinska pomoč”.

 

Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja  določena v tabeli A-VI/4-2 Konvencije STCW.

 

Ocenjevanje: 100 % prisotnost  za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev potrdila.

Kategorija udeležencev usposabljanja: Častniki in člani posadke krovne in strojne službe (visoki vodstveni kader)

Načrtovana obdobja usposabljanj: mesečno, ko je prijavljenih vsaj 6 kandidatov za usposabljanje.

Trajanje usposabljanja: 5 dni oz. 7.5 ur/dan, skupno 50 šolskih ur oz. 37.5 ur.

 

Prijava na usposabljnje