Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč

Usposabljanje je namenjeno  pomorščakom, ki morajo zagotavljati nujno medicinsko pomoč na ladji in je strukturirano v skladu z  zahtevami Konvencije STCW Poglavje VI, oddelek A-VI/4, preglednica-VI/4-1 ter vzorčnim programom IMO 1.14  “Nujna Medicinska pomoč”.

Cilj usposabljanja je  kandidate  usposobiti za zagotavljanje nujne medicinske  pomoči na  ladji, v skladu z oddelkom A-VI/4 Konvencije STCW.

Za pristop k usposabljanju  morajo pomorščaki  imeti končano usposabljanje skladno z vzorčnim programom IMO 1.13 “Osnove prve pomoči” ali so dosegli podoben nivo znanja iz osnove prve pomoči.

Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja  določena v tabeli A-VI/4-1 Konvencije STCW. Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju na podlagi katerega lahko pristopijo k izpitu na URSP.

 

Ocenjevanje: 100 % prisotnost  za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev potrdila.

Kategorija udeležencev usposabljanja: Častniki in člani posadke krovne in strojne službe

Načrtovana obdobja usposabljanj: mesečno, ko je prijavljenih vsaj 6 kandidatov za usposabljanje.

Trajanje usposabljanja: 3 dni oz. 7,5 ur/dan, skupno 30 šolskih ur oz. 22,5 ur.

 

Prijava na usposabljanje