Radarski opazovalec

Radarski opazovalec

Namen tega usposabljanja je usposobiti kandidate v osnovni teoriji radarja, uporabi radarja ter v grafičnem radarskem vrisovanju v situacijah izogibanja trčenj na morju. Minimalne zahteve za usposabljanje po tabeli A-II/1 STCW konvencije ter v vzorčnih programih IMO 1.07 in 1.09.

Usposabljanje je skladno s smernicami o usposabljanju za radarsko opazovanje, ki so navedeni v poglavju B-I/12 konvencije STCW. Te smernice nadomeščajo priporočila, ki so priložena Resoluciji A.483 (XII), ki jih je sprejel IMO leta 1981.

Cilj usposabljanja je, da bo kandidat znal prepoznati okoliščine, v katerih bo uporabil radar, izbrati primeren način in nastavitve za optimalno delovanje, ustrezno oceniti navigacijsko situacijo glede na radarsko sliko in zmožnosti radarja; pozna in prepozna radarske napake; se zavedal radarskih omejitev in lastnosti, ki vplivajo na napačno interpretacijo radarske slike; v obalni navigaciji izbral primerne objekte na obali za določevanje svojega položaja, znal uporabiti metodo grafičnega radarskega vrisovanja; uporabljal radar pri identifikaciji nevarnih objektov ter načrtuje pravočasno izogibanje trčenju v različnih razmerah na morju skladno z Mednarodnim pravilnikom izogibanja trčenj na morju.

Ni posebnih pogojev za pristop k usposabljanju. Ta tečaj je v namenjen kandidatom za pridobitev potrdila radarskega opazovalca ( radar observer).

Po uspešno zaključenem usposabljanju in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatu izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja določena v tabeli A-II/1 Konvencije STCW.

Pri načrtovanju usposabljanja je največje možno število ur namenjeno praktičnemu usposabljanju. S tem usposabljanjem si bo kandidat pridobil veščine za samostojno upravljanje z radarjem, ustrezno ocenitev navigacijske situacije glede na radarsko sliko ter zmožnosti radarja; pri prepoznavi radarske napake; zavedanje radarskih omejitev in lastnosti, ki vplivajo na napačno interpretacijo radarske slike; uporabo metodo grafičnega radarskega vrisovanja; uporablja radar pri identifikaciji nevarnih objektov ter načrtovanje izogibanja trčenj v različnih razmerah na morju.

Ocenjevanje: 80 % prisotnost  za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev potrdila.

Kategorija udeležencev usposabljanja: poveljniki ladje in častniki krovne straže in poveljniki jaht z bruto tonažo do 500 (pomorska plovba in plovba po notranjih plovnih poteh).

Načrtovana obdobja usposabljanj: mesečno, ko je prijavljenih vsaj 6 kandidatov za usposabljanje.

Trajanje usposabljanja: 4 dni oz. 10 ur/dan, skupno 53 šolskih ur oz. 40 ur

 

Prijava na usposabljanje