ARPA na operativni ravni

ARPA na operativni ravni

Namen tega usposabljanja je usposobiti kandidate za ustrezno samostojno uporabo radarja in ARPA naprave ter grafičnega radarskega vrisovanja v različnih situacijah izogibanja trčenju na morju. Usposabljanje je skladno s poglavjem А-I/12 in В-I/12 konvencije STCW, Resoluciji A.482 (XII) in A.483 (XII), ki jih je sprejel IMO leta 1981. Minimalne zahteve za usposabljanje najdemo v tabeli A-II/1 in A-II/2, STCW konvencije ter vzorčnem programu IMO 1.07 in 1.09.

Ni posebnih pogojev za pristop k usposabljanju. Ta tečaj je namenjen kandidatom za pridobitev potrdila »Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje na operativni ravni (ARPA)«.

Potrdilo o usposabljanju

Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja določena v tabeli A-II/1 in A-II/2, Konvencije STCW.

Opis usposabljanja

S tem usposabljanjem bo kandidat usposobljen za samostojno  upravljanje z ARPA napravo, ustrezne ocenitve navigacijske situacije glede na radarsko sliko in zmožnosti radarja ter ARPA naprave; pozna in prepozna napake in omejitve radarja in ARPA naprave, lastnosti, ki vplivajo na napačno interpretacijo radarske slike; zna uporabiti metodo grafičnega radarskega vrisovanja; uporablja radar /ARPA pri identifikaciji nevarnih objektov ter načrtuje izogibanje trčenj v različnih razmerah; koordinira in izvaja iskanje in reševanje na morju.

 

Ocenjevanje: 80 % prisotnost  za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev potrdila.

Kategorija udeležencev usposabljanja: poveljniki in častniki krovne  straže na ladji z bruto tonažo nad 500

Načrtovana obdobja usposabljanj: mesečno, ko je prijavljenih vsaj 4 kandidati za usposabljanje.

Trajanje usposabljanja: 6 dni oz. 10 ur/dan, skupno 74 šolskih ur oz. 55.5 ur.

 

Prijava na usposabljanje

 

arpa