ARPA na vodstveni ravni

Namen tega usposabljanja je usposobiti kandidate v osnovni teoriji radarja, uporabi radarja ter v grafičnem radarskem vrisovanju v situacijah izogibanja trčenj na morju. Usposabljanje je skladno s smernicami o usposabljanju za radarsko opazovanje, ki so navedeni v poglavju B-I/12 konvencije STCW. Te smernice nadomeščajo priporočila, ki so priložena Resoluciji A.483 (XII), ki jih je sprejel IMO leta 1981.

Minimalne zahteve za usposabljanje najdemo v tabeli A-II/1 in A-II/2, STCW konvencije ter vzorčnem programu IMO 1.08 in 1.09.

Ni posebnih pogojev za pristop k usposabljanju. Ta tečaj je v namenjen kandidatom za pridobitev potrdila »Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje na vodstveni ravni (ARPA)«. 

Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja določena v tabeli A-II/1 in A-II/2, Konvencije STCW.

Opis usposabljanja

S tem usposabljanjem bo kandidat usposobljen za samostojno  upravljanje z ARPA napravo, ustrezne ocenitve navigacijske situacije glede na radarsko sliko in zmožnosti radarja ter ARPA naprave; pozna in prepozna napake in omejitve radarja in ARPA naprave, lastnosti, ki vplivajo na napačno interpretacijo radarske slike; zna uporabiti metodo grafičnega radarskega vrisovanja; uporablja radar /ARPA pri identifikaciji nevarnih objektov ter načrtuje izogibanje trčenj v različnih razmerah; koordinira in izvaja iskanje in reševanje na morju.

Ocenjevanje: 80 % prisotnost  za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev potrdila.

Kategorija udeležencev usposabljanja: poveljniki in častniki krovne straže na ladji z bruto tonažo nad 3000

Načrtovana obdobja usposabljanj: mesečno, ko je prijavljenih vsaj 6 kandidatov za usposabljanje.

Trajanje usposabljanja: 4 dni oz. 10 ur/dan, skupno 52 šolskih ur oz. 39 ur.

 

Prijava na usposabljanje

 

 

arpa