Knjižničarka: Graziella Viola

email: graziella.viola@guest.arnes.si

telefon: 05 671 34 95

 

Urnik knjižnice:

Ponedeljek: 8.30 - 14.30

Torek: /

Sreda: 8.00 - 14.00

Četrtek: /

Petek: 8.00 - 14.00

 

Knjižnica predstavlja informacijsko in učno središče šole ter je namenjena dijakom in ostalim delavcem na šoli. Dijake navaja na samostojno uporabo knjižnice in informacijskih virov ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih metod in oblik dela. V knjižnici je urejena tudi čitalnica, v kateri dijaki uporabljajo priročnike, se učijo, pišejo naloge, proste ure pa lahko namenijo sproščenemu branju, listanju revij in brskanju po spletu.

Na šoli deluje tudi učbeniški sklad, iz katerega si dijaki lahko izposodijo komplet učbenikov ali posamezne učbenike za tekoče šolsko leto. V skladu ni učbenikov za tuje jezike in delovnih zvezkov.  Obvestilo in naročilnico izposoje učbenikov za naslednje šolsko leto prejmejo dijaki junija in je objavljena tudi na šolski spletni strani. Dijaki prejmejo učbenike prve dni v septembru in jih vrnejo ob izteku šolskega leta. Če je kak učbenik poškodovan ali ga dijak ni vrnil, je potrebno poravnati razliko do maloprodajne cene.

Knjižnica je članica sistema Cobiss, zaradi česar lahko vsak dijak elektronsko dostopa do kataloga šolske knjižnice ali podaljšuje izposojeno gradivo.

 

Učbeniki in delovni zvezki 2021/22: http://www.geps.si/node/489