Ozaveščenost o morskem okolju

NOVOST !!!

Tečaj Ozaveščenost o zaščiti morskega okolja – Marine environmental awareness

Zakaj ta tečaj? Ladijski promet ima veliko možnost, da postane okolju prijazen način prevoza tovora. Poleg predpisov, tehničnih instalacij in operativnih postopkov, trajnostnega ladijskega prometa in zaščite morskega ekosistema je prav tako potrebno usposobljeno pomorsko osebje.

Ker se Mednarodna pomorska organizacija IMO zaveda se pomembnosti tega "človeškega elementa", je poudarila sodelovanje pomorščakov pri "preprečevanju onesnaževanja" z zahtevami Kodeksa STCW (2010 Manila spremembe). V ta namen je izdala IMO model 1.38 "Marine environmental awareness", ki ga je razvilo podjetje ProSea iz Nizozemske.

Tečaj ozaveščanja o varovanju morskega okolja izziva pomorščake, da bi se odgovorno obnašali pri delu na ladji, pomeni uravnotežili donosnost podjetja in zdravega morskega okolja.

Ciljna skupina so častniki stroja in krova, zaposleni v pomorskih pristaniških podjetij, in drugi, ki želijo:

  • - delo v zvezi z njihovo okoljsko učinkovitostjo z naložbami v človeški element
  • - preučiti, kako se lahko ekonomska in ekološka trajnost dopolnjujeta

Cena 2 - dnevnega tečaja je 300€. Kandidatu se izda potrdilo Marine environmental awareness / Ozaveščenost o zaščiti morskega okolja. Dodatne informacije in prijave na stcw.geps@guest.arnes.si

https://youtu.be/Sp5ruFLqXso