Predmetnik


 

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

 

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

5

175

5

175

630

Italijanščina

2

70

2

70

3

105

3

105

350

Matematika

4,5

157

4

140

4

140

5

175

612

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

Glasba

 

 

1,5

52

 

 

 

 

52+18*

Likovna umetnost

1,5

52

 

 

 

 

 

 

52+18*

Geografija

2

70

2

70

2

70

 3

 140

350

Biologija

2

70

2

70

2

70

 3

 105+35

350

Kemija

2

70

2,5

87

2

70

 3

 105+35

367

Fizika

2

70

2

70

2

70

 4

 140

350

Psihologija

 

 

2

 70

 

 

 4

 140

210

Sociologija

 

 

 

 

2

70

 4

 140

210

Filozofija

 

 

 

 

 

 

2

70

70

Filozofija-izbirni p.

 

 

 

 

 

 

4

140

210

Informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

Nemščina/Francoščina/Španščina

2

70

2

70

2

70

 

 

210

 

II - Izbirni predmeti

2,5

87,5

2,5

87,5

3

105

43442

280-420

560-700

 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

Skupaj (I+II+III)

32

1210

32

1210

32

29-33

1045-1185

4675-4815

 

Število tednov pou.

 

35

 

35

 

 

35

140

Število tednov OIV

 

3

 

3

 

 

1

10

Skupno št. tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

 

36

150

 

 

Pojasnilo k predmetniku Gimnazije Piran:

  • * Del ur se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin.
  • ** Psihologija se izvaja v 2. letniku in sociologija v 3. letniku.

  • Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, italijanščina kot drugi jezik, matematika, angleščina kot prvi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. 
  • V okviru ur za izbirne predmete dijak obvezno izbere tudi drugi tuj jezik (nemščina, francoščina ali španščina), ki se izvaja od 1. do 3. letnika.

  • Dijaki, ki so osnovno šolo obiskovali na narodno mešanem območju, nadaljujejo učenje italijanskega jezika po nadaljevalnem programu, vsi ostali pa po začetnem programu.
  • Italijanščina kot drugi jezik ter prvi in drugi tuji jezik so maturitetni predmeti.
  • Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tuji jeziki, zgodovina, geografija, fizika, kemija, biologija, sociologija, filozofija in psihologija.

 

 

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini ***

1.

Biologija

učitelj

17

do 17

laborant **

 

 

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Informatika

učitelj

52

do 17

2.

Biologija

učitelj

10

 

laborant **

 

 

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

3.

Biologija

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **

 

 

4.

Geografija

učitelj

12

do 17

Biologija

učitelj

13

do 17

laborant **

 

 

Kemija

učitelj

20

do 17

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

20

do 17

laborant **

 

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.