V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli izvajali 3. fazo projekta Ribič naj bo!, ki je tudi zadnja faza projekta. V projektu smo se veliko naučili, pridobili pa tudi veliko koristi za našo šolo:

- opremili smo učilnico za ladijsko zdravstvo, ki je s tem postala najbolj sodobna učilnica za šolanje pomorščakov, 

- izpeljali smo 4 izvedbe Osnovnega usposabljanja za delo na ladji,

- izpeljali smo 4 izvedbe usposabljanj za voditelja čolna,

- izpeljali smo 4 izvedbe usposabljanj za mornarja motorista, 

- izpeljali smo 4 izvedbe usposabljanj za upravljalca radijske postaje VHF.

- projekt smo predstavili 34 skupinam osnovnošolskih otrok,

- opravili 30 izhodov na morje z dijaki naše šole in ostalimi zainteresiranimi. 

V 2. fazi projekta smo pripravili veliko uporabnega gradiva in izpeljali raziskovalno nalogo monitoringa onesnaženosti morja. V projekt smo skupno vključili več kot 100 udeležencev izobraževanja iz vrst ribičev, veliko število dijakov naše šole in še večje število osnovnošolskih otrok, ki so se seznanili s poklicem ribič.