Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran ali krajše GEPŠ Piran je bil ustanovljena 2. 1. 2013, ko sta se s sklepom Ministrstva javni vzgojno-izobraževalni zavod »Gimnazija Piran-Ginnasio Pirano« in javni vzgojno-izobraževalni zavod »Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož-Centro di Formazione e Istruzione Nautica e Professionale Portorose« združila v en enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod »Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran-Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano«.

GEPŠ si od takrat prizadeva biti sodobna, uspešna in prepoznavna ne samo v svojem prostoru, temveč tudi širše v državi in regiji, zato mora biti v koraku s časom in sodobnimi trendi, tako v vzgoji in izobraževanju kot v življenju nasploh. V času globalnih ekonomskih tokov in hitrih sprememb, je naša šola s kombinacijo splošno izobraževalnih programov in srednje strokovnih programov lahko v prednosti, saj se lažje prilagaja spremembam interesov v izobraževanju in trgu dela. Vsi programi pa si delijo nekatere skupne cilje; omogočati in vzpodbujati aktivno vključevanje dijakov v pouk, vsebine povezovati s prakso, uporabljati raznolike metode dela, spodbujati izobraževanje, tudi v smislu vseživljenjskega učenja, vzpodbujati znanje in uporabo informacijskih tehnologij. Na tak način bomo opremili svoje dijake s kompetencami na področjih, ki bodo nekaterim omogočale nadaljnji študij, spet drugim vstop na trg dela s skupno zavestjo, da je čas prebit v šoli le del procesa vseživljenjskega učenja.

 

Več o zgodovini Gimnazije Piran

Več o zgodovini Elektro in pomorske šole Portorož