Na GEPŠ izvajamo izobraževanje odraslih po individualnem organizacijskem modelu.

Ta oblika izobraževanja je primerna za kandidate, ki se želijo pripraviti na izpite samostojno, brez predavanj, s pomočjo individualnih konzultacij pri učiteljih.

Udeleženci individualnega organizacijskega modela morajo poravnati vpisnino. Pred pristopom k izpitu poravnajo tudi strošek posameznega izpita ter opravljene konzultacije. K izpitom lahko pristopajo ob vnaprej določenih izpitnih rokih. Za pristop k izpitu je potrebno oddati zapisnik o izpitu v skladu z rokovnikom in priložiti dokazilo o plačilu.

Pravilnik o izobraževanju odraslih je v priponki.

Attachment Size
Pravilnik o izobraževanju odraslih GEPŠ_0.pdf (932.74 KB) 932.74 KB