PREDSTAVITEV DIJAŠKE SKUPNOSTI GEPŠ Piran

Dijaška skupnost (DS) je eden izmed mnogih načinov povezovanja dijakov med seboj.  Gimnazija, elektro in pomorska šola deluje na dveh lokacijah, zato imamo dve dijaški skupnosti – DS Gimnazije Piran in DS Elektro in pomorske šole.

Dijaški skupnosti delujeta samostojno, vendar se med seboj povezujeta preko različnih aktivnosti. Za obe velja, da stremita za istimi cilji:

 • zastopati interese dijakov,
 • zagotavljati dobre pogoje za šolanje,
 • uveljavljati pravice dijakov,
 • vzpodbujati medsebojno povezovanje in sodelovanje z drugimi organi šole,
 • zagotavljati šolsko demokracijo, enakopravnost in enake možnosti za vse
 • ter vzpodbujati dijake, da postanejo aktivni v civilni družbi.

Obe dijaški skupnosti sta del večje organizacije dijakov Dijaške organizacije Slovenije (DOS) kakor tudi lokalne Obalne dijaške skupnosti (ODS).

V dijaško skupnost GEPŠ  so vključeni vsi dijaki na šoli. Vse aktivnosti vodijo predstavniki razredov, ki sestavljajo dijaški parlament. Ti izvolijo predsednika (podpredsednika, tajnika), predstavnika v Šolski razvojni sklad, predstavnika v komisiji za nagrade in pohvale ter za Obalno dijaško skupnost. Vsi člani, vsi dijaki, pa izvolijo predstavnika dijakov  v Svet zavoda šole.

Dijaški parlament se praviloma sestaja enkrat mesečno. Na sejah rešujejo probleme, kot skupnost pa želijo ustvarjati tudi več aktivnosti/dogodkov. Skupaj s profesorji in vodstvom šole iščejo skupne rešitve. Vsak dijak je vabljen, da svoje predloge ali pripombe posreduje svojemu predstavniku razreda, le tako bo dijaški parlament deloval  v dobro dijakov na šoli.

Mentorici DS:

Lorena Štemberger – Gimnazija Piran

Klavdija Šavle – Elektro in pomorska šola Portorož

Šolska dijaška skupnost je 26. 9. 2022 na svoji 1. seji izglasovala in potrdila nove predstavnike Elektro in pomorske enote v Portorožu.

V šolskem letu 2022/23  imajo v dijaškem parlamentu spodaj zapisani dijake dodeljene naslednje odgovornosti:

 • predsednica DS je Anamarija Turšič iz 4. PT
 • podpredsednik DS je Timotej Križman iz 4. EE
 • tajnik je Stefan Zec  iz 3. PT
 • predstavnik dijakov v Svet zavoda šole je Teodor Petrović iz 4. EE
 • predstavnik dijakov v Razvojni sklad je Ilan Toromanović iz 1. PT
 • predstavnik v Obalno dijaško skupnosti je Matija Burlin Mali iz 2. EE
 • predstavnik dijakov v komisiji za nagrade in pohvale je Ian Badinovac Švarc iz 2. PT.

V kolikor imate dijaki težave ali predloge za izboljšavo pouka, delovanja in življenja na šoli, stopite do svojega predstavnika razreda ali pa do zgoraj omenjenih dijakov, s katerimi bomo poskušali poiskati konstruktivne rešitve.

Na Elektro in pomorski šoli je dijaška skupnost v sredo, 7. decembra 2022, izpeljala volitve predstavnika dijakov v svet šole. Dijaki so lahko izbirali med tremi kandidati, Stefanom Zecem, Petrom Đajipom in Renejem Nadarevićem.

Največ glasov je dobil Stefan Zec iz 3. PT in tako postal predstavnik dijakov enote Portorož. Čestitke.