Rezultati, vpogled, ugovor

Rezultati bodo objavljeni na spletu 10. 7. 2023, v  spomladanskem roku in 15. 9. 2023, v jesenskem roku. 

Državni izpitni center bo kandidatom, ki so opravljali splošno maturo, omogočil vpogled v njihove rezultate preko spletnih strani RICa: http://matura.ric.si 

Pri vstopu v spletno mesto kandidat vpiše svoj EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi kandidatov (šifra - nalepka desno zgoraj). Če vpiše pravilni EMŠO in izpitno šifro, se mu po potrditvi ukaza Prijavi izpišejo njegovi dosežki pri opravljanju splošne mature. 

Uporabniško ime: EMŠO kandidata 
Geslo: Šifra– na nalepki kandidata, ki jo prejme kandidat med opravljanjem mature

Spričevalo in obvestilo o uspehu lahko prejmete isti dan (jesenska  matura) v tajništvu šole od 10. do 13. ure in ostale dni v času uradnih ur. Rezultati bodo dostopni na spletu od 7. ure zjutraj. 

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO IN UGOVOR

Če želite zaprositi za vpogled v izpitno dokumentacijo, morate oddati prošnjo na RIC najkasneje v treh dneh po objavi rezultatov mature. Kandidat lahko v 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature zahteva, da mu Državni izpitni center (RIC) omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene. 

Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo pisno zahtevo za vpogled s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču RIC-a od 9.00 do 14.00.