Šolska knjižnica

KNJIŽNICA

Knjižnica predstavlja informacijsko in učno središče šole ter je namenjena dijakom in delavcem šole. Dijake navaja na samostojno uporabo knjižnega gradiva in informacijskih virov, s profesorji pa sodeluje pri uvajanju novih metod ter oblik dela. V knjižnici je urejena tudi čitalnica, kjer dijaki uporabljajo priročnike, se učijo, pišejo naloge, proste ure pa namenijo sproščenemu branju, listanju po revijah in brskanju po spletu.

Knjižnica je vključena v sistem Cobiss, zaradi česar lahko vsak uporabnik dostopa do njenega spletnega kataloga, kjer tudi lahko podaljšuje rok izposoje gradiva.

Urnik: vsak dan od 8.30 do 13.00.

UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli deluje tudi učbeniški sklad, iz katerega si dijaki lahko izposodijo komplet učbenikov ali le posamezne učbenike za tekoče šolsko leto. V skladu ni učbenikov za tuje jezike in delovnih zvezkov. Obvestilo in naročilnico izposoje učbenikov za naslednje šolsko leto prejme dijak junija meseca. Dijaki prejmejo učbenike prve dni v septembru, vrnejo pa jih ob koncu pouka. Če je kak učbenik poškodovan ali ga dijak ni vrnil, mora poravnati razliko do maloprodajne cene.

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI – šolsko leto 2024/2025