Požarna varnost

Usposabljanje je namenjeno vsem pomorščakom za pridobitev posebnega pooblastila za gašenje požara v skladu z STCW VI/3 z vzorčnim modelom IMO 2.03 Advance Fire fighting.

Posebno pooblastilo potrebujejo vsi častniki, pri nekaterih delodajalcih pa tudi drugi člani posadke (mornar, krmar).

Cilj usposabljanje je usposobiti kandidate za gašenje požara na ladji ter nadzor nad operacijami gašenja, organizacija in vodenje vaj gašenja požara na krovu.

Tečaj traja 2-3 dni ter izpit pred člani izpitne komisije URSP ( 70€)

Veljavnost pooblastila je 5 let od datuma izdaje – podaljša se z udeležbo na osvežitvenem tečaju ali s ponovnim opravljanjem izpita.

 

Koristno branje - Požari v pomorstvu

 

Termin

 

AFF
gasilci
aff