Zakaj na Gimnazijo Piran

Ker si na poti do znanja pomagamo.

Ker probleme raje rešujemo, kot skrivamo.

Ker večkrat pogledamo po svetu in se hitreje učimo, če je malo drugače …

Ker lahko pokažeš, kdo si. 

Ker se Gimnazija Piran spozna na uspeh.