Usposabljanje za inštruktorje

Usposabljanje temelji na modelu IMO 6.09 (Train the simulator trainer and assessor - TOTA)


Namen tega usposabljanja je izboljšati učinkovitost predavanj inštruktorjev.
Cilj tega predmeta je priprava učinkovitega poučevanja in poučevanja; izbor ustreznih metod in učnih gradiv

Vsebina predmeta:

  • zgraditi široki horizont poslanstva, ki ga opravlja inštruktor-trener.
  • razvijati pristope v odvisnosti na okoliščine, kompleksnost in vrsto tečajev – različni načini (razred, simulator, poligon)
  • eliminacija slepega sledenja priporočenih ali sugeriranih programov

 
Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja  za inštruktorja in ocenjevalca
 
Ocenjevanje: 100 % prisotnost  za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev potrdila.
Kategorija udeležencev usposabljanja: Častniki in člani posadke krovne in strojne službe (visoki vodstveni kader)
Načrtovana obdobja usposabljanj: mesečno, ko je prijavljenih vsaj 6 kandidatov za usposabljanje.
Trajanje usposabljanja: 4 dni, skupno 40 šolskih ur oz. 30 ur.

tota
tota