Vpis

Prijave v izredno izobraževanje sprejemamo na elektronski naslov martin.spacal@guest.arnes.si do zapolnitve mest.

V prijavi napišite:

- svoje osebne podatke,

- zaključeno šolo ter

- letnik in program, v katerega se želite vpisati.


Svetovalni delavec vam bo v najkrajšem možnem času sporočil ali so mesta za vpis še na voljo. V kolikor so mesta še na voljo, vam bo po elektronski pošti poslal položnico za plačilo vpisnine. Za vpis prosim sledite spodnjim navodilom.

NAVODILA ZA VPIS

Za vpis v program/letnik čitljivo izpolnite, natisnite in podpišite naslednje dokumente (obrazce dobite kot priponke na dnu te strani):

    1. PRIJAVA ZA VPIS V SAMOIZOBRAŽEVANJE
    2. OBRAZEC Osebni izobraževalni načrt
    3. IZJAVA o prekvalifikaciji/dokvalifikaciji
    4. SOGLASJE o uporabi osebnih podatkov

Dokumentom PRILOŽITE:

- overjeno fotokopijo spričevala zaključnega letnika osnovne šole (overitev opravite na Upravni enoti)
- dokazilo o plačilu vpisnine

Vse skupaj pošljite na:

GEPŠ PIRAN - Enota elektro in pomorska šola
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož


Predmetnik izbranega izobraževalnega programa in letnika vam bomo poslali skupaj s potrdili o vpisu, ko vas bomo vpisali v program. Indeks boste prejeli na šoli, ob prijavi na izpit.


 

Priponka Size
Izjava o prekvalifikaciji dokvalif_20-21.docx (14.83 KB) 14.83 KB
Osebni izobraževalni načrt.docx (16.33 KB) 16.33 KB
Prijava za vpis.docx (15.59 KB) 15.59 KB
SOGLASJE o uporabi osebnih podatkov.docx (73.88 KB) 73.88 KB