Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Paragraph

Kratica pomeni Gimnazija, elektro in pomorska šola, saj je naš zavod od leta 2013 sestavljen iz dveh izobraževalnih enot in dijaškega doma.

Gimnazija Piran se nahaja le nekaj korakov od Tartinijevega trga v Piranu (Bolniška 11), v bližini Mediadoma, enota elektro in pomorska šola pa v Portorožu (Pot pomorščakov 4), poleg bencinske črpalke in skladišč soli. Glej TUKAJ.

Na gimnaziji se pouk običajno začne ob 7.25, na elektro in pomorski šoli pa ob 7.10, konča pa najkasneje ob 14.15, za višje letnike in izbirne predmete pa ob 15.00. V urniku ni »lukenj«.

Urnik zvonenja Elektro in pomorska šola

Organiziran je šolski avtobus, ki vozi po tem razporedu:

unrik prevozi

Dijaki iz bolj oddaljenih krajev se lahko odločijo tudi za bivanje v dijaškem domu, ki je blizu elektro in pomorske šole.

Lahko.

Na Elektro in pomorski šoli so garderobne omarice za dijake, ki to želijo. Poseben prostor je predviden tudi za shrambo čelad.

Na gimnazija garderobnih omaric nimamo, imamo pa nekaj omaric na ključ za shranjevanje šolskih potrebščin, čelade, opreme in drugega.

Ne. Posebno obutev morate imeti le pri športni vzgoji.

Obe enoti imata jedilnico, v kateri med odmorom naročnikom postrežemo toplo ali suho malico po ugodni ceni. Dijaki lahko prav tako ugodno jedo kosilo v dijaškem domu po končanem pouku. 

Glej: Šolska prehrana

Italijanščina je obvezna za vse programe, prav tako angleščina. Na gimnaziji lahko nato izbirate še med nemščino, španščino in francoščino.

Seveda, vsako leto naši dijaki izdelajo več kot deset raziskovalnih nalog in projektov z različnih področij od psihologije do farmacije, od tehnike do podjetništva. Področje raziskovanja si vsak izbere sam. Uspešno jih predstavljajo tako doma, kot v tujini.

Naši dijaki vsako leto tekmujejo iz znanja praktično vseh razpisanih tekmovanj za srednješolce od matematike in naravoslovnih predmetov do tekmovanja v filozofskem eseju, športnih tekmovanj in natečajev s področja umetnosti. Povsod dosegajo odlične rezultate.

Glej: Tekmovanja

Prvi teden v septembru organiziramo »vodne aktivnosti«, ki so pouk na drugačen način, saj se novinci tako seznanijo z osnovnimi morskimi športnimi dejavnostmi, osvežijo svoje znanje naravoslovja in v prijetnem vzdušju bolje spoznajo in povežejo med seboj.

V prvem letniku poleg vodnih aktivnosti organiziramo še ekskurzijo v Oglej, v drugem izvedemo tridnevni tabor Bohinj, v okviru pouka pa se dijaki odpravijo še v Idrijo, Trst, Pivko, Ljubljano, Dunaj, Prago. Poleg teh ekskurzij, ki so del rednega programa, se dijaki lahko izven pouka udeležijo tudi večdnevnih izbirnih ekskurzij.

Glej:

Ob vpisu dijaki napišete svoje želje. Če bo možno, bomo vašim željam ugodili.

Seveda. Imamo desetine dijakov, ki jim je priznan status športnika, status kulturnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje.

Dijakom s posebnimi potrebami omogočamo tiste prilagoditve, ki jih Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zapiše v svoji odločbi. Prilagoditve se lahko uveljavljajo tudi pri maturitetnih izpitih.

V razredu je lahko največ 30 dijakov, v povprečju pa jih je trenutno 25.

Vpisujemo:

  • tri oddelke v program Splošna gimnazija, 
  • en oddelek v program Elektrotehnik, 
  • en oddelek v program Plovbni tehnik, 
  • en oddelek v program Računalniški tehnik in
  • en oddelek v program Logistični tehnik. 

Prav tako bomo predvidoma vpisali en oddelek programa Maturitetni tečaj.

Da. Velika večina dijakov si izposoja učbenike preko učbeniškega sklada.

Več Učbeniški sklad

Na začetku šolskega leta dijake seznanimo s t.i. mrežnim načrtom pisnih ocenjevanj. To pomeni, da že septembra načrtujemo pisna ocenjevanja za celotno šolsko leto. Pri tem pisna ocenjevanja razporedimo čim bolj enakomerno, tako da dijaki večinoma pišejo eno ali dve pisni ocenjevanji tedensko. Zelo redki so primeri, ko dijaki v istem tednu pišejo tri pisna ocenjevanja.

V Dijaško skupnost GEPŠ Piran – enoto Gimnazija Piran in enoto Elektro in pomorska šola Portorož so vključeni vsi dijaki na enoti/šoli. Vse aktivnosti vodijo predstavniki razredov, ki sestavljajo dijaški parlament. Ti izvolijo predsednika, podpredsednika, tajnika, predstavnika v Šolski sklad in Obalno dijaško skupnost. Vsi člani, vsi dijaki, pa izvolijo predstavnika dijakov v Svet zavoda šole.
Dijaški parlament se praviloma sestaja enkrat mesečno. Na sejah rešujejo probleme, želijo pa tudi kot skupnost več aktivnosti/dogodkov. Skupaj s profesorji in vodstvom šole iščejo skupne rešitve. Vsak dijak je vabljen, da svoje predloge ali pripombe posreduje svojemu predstavniku razreda.

Vsi dijaki na Elektro in pomorski šoli imajo poleg teoretičnega pouka tudi praktični pouk, ki poteka v dveh skupinah. Pri teh urah imajo dijaki vaje na morju, simulatorju, v laboratoriju elektrotehnike ali v računalniški učilnici.

Več: Praktično usposabljanje

Vsi dijaki elektro in pomorske šole imajo kot obvezen del svojega izobraževanja tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD), ki se izvaja v različnih podjetjih na Obali in traja najmanj dva tedna v 2. in 3. letniku.

Več: Praktično usposabljanje

Poklicna matura obsega 4 predmete. To so slovenščina, strokovni predmet (elektrotehnika, navigacija), tretji predmet, ki je izbirni med matematiko/angleščino/italijanščino, ter četrti predmet, ki predstavlja izdelek ali storitev.