Svet zavoda


Ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole, dva predstavnika dijakov in trije predstavniki sveta staršev. Svet zavoda se sestaja na sejah. Zapisniki sej so pripeti na dnu strani.

26. aprila 2021 smo potrdili naslednje člane:

 

Predsednica sveta zavoda je Geraldina Gržinič, njena namestnica pa Jana Slavec Maljevac .

z.št.

Priimek in ime

 

1

Teodor Petrović

pred. dijakov EP

2

Breda Novak

pred. del.

3

Geraldina Gržinič

pred. del.

4

Jana Slavec Maljevac

pred. del.

5

Klavdija Šavle

pred. del.

6

dr. Armand Faganel

pred. lokal. skupnosti

7

Matjaž Kocjančič

pred. del.

8

Maša Novak

pred. dijakov G

9   pred. Vlade
10   pred. Vlade
11   pred. staršev, EP
12   pred. staršev EP
13   pred. staršev, G