Zahvala občini in Okolju


Gusarji naše šole se zahvaljujejo Občini Piran in Javnemu podjetju Okolje Piran za novo cestno signalizacijo, da bodo lahko odslej varno prečkali cestišče na poti do priljubljenega morja.  

 

Na slikah: General na obhodnem ogledu novega prehoda za pešce z zvestimi stražarji s helebardami!