Vračanje učbenikov


VRAČANJE UČBENIKOV V ŠOLSKO KNJIŽNICO

Vse dijake 4. in ostalih letnikov prosimo, da vrnete učbenike in drugo gradivo, ki ste si ga izposodili v tekočem šolskem letu.
Kdor učbenike še potrebuje zaradi mature ali popravnega izpita, jih lahko obdrži, vendar jih mora vrniti takoj po opravljenih obveznostih.

Knjižnica bo odprta v petek 3. 7. in 10. 7. od 8.00 do 15.00.