Svetovalna delavka: Anka Gogala, univerzitetna diplomirana psihologinja

e-mail: anka.gogala@guest.arnes.si

telefon: 05 671 34 94

Za daljše pogovore in svetovanja priporočamo dogovor za termin preko telefona ali e-maila. Dijaki se za obisk lahko dogovorijo vsak dan med glavnim odmorom.

Urnik: *

Ponedeljek: od 13.00 do 15.00

Torek: od 8.00 do 10.00

Sredo: od 8.00 do 15.00

Četrtek: od 8.00 do 15.00

Petek: od 8.00 do 12.00

Malica: vsak dan od 11.15 do 11.45

Svetovalna delavka je lahko odsotna v primeru nadomeščanj drugih učiteljev, razrednih svetovanj ali izobraževanj.

Cilj svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega dijaka. 

Svetovanje temelji na: 

- posebni skrbi pri sprejemu novincev (v 1.letnik in prepisi iz drugih šol) ter pri prehodu dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja (poklicno in študijsko usmerjanje) 

- upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti osebnostnega razvoja ter učenja mladostnikov in mladih odraslih, zlasti dijakov s posebnimi potrebami in nadarjenih dijakov.

Pri tem svetovalna služba sodeluje z dijaki, s starši, z učitelji in s strokovnjaki iz zunanjih inštitucij, s fakultetami, z zdravstvenimi ustanovami … in z vodstvom šole soustvarja čim boljše pogoje za delo vseh na šoli.

Dijakom v svetovalni pisarni nudi konkretne informacije, nasvete in podporo ter individualno svetovanje glede učenja, karierne in študijske usmeritve, osebnostne in socialne problematike, sodeluje pri prilagajanju šolskih obveznosti nadarjenim dijakom in dijakom s posebnimi potrebami, prav tako pomaga urediti vpis, prestop, prepis, izpis, ter ureja naročila za dijaško ali šolsko izkaznico.