Individualni organizacijski model

cena

Vpisnina

250,00 €

Izpit pisni/ustni

30,00 €

Izpit pisni in ustni

35,00 €