MUNERA 3

V okviru projekta MUNERA 3 (1. junij 2018  –  31. 10. 2022) smo na GEPŠ pričeli z izvedbo programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, samozaposlene in kmete. Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in so za vse udeležence brezplačni.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Programi usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme programski svet MUNER-e 3 in potrdi Svet zavoda. Namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Gre za krajše programe, ki trajajo najmanj 50 ur; usposabljanja pa se lahko udeleži oseba, ki je zaposlena.
 

Na GEPŠ imamo trenutno potrjen naslednji program usposabljanja:

- 3D modeliranje, 3D tiskanje in 3D skeniranje

- Kako svoje poslovanje brez stresa prestaviti na online

 
Več informacij lahko dobite tudi na pos.geps@gmail.com ali na 070 580 072.

 

 

munera
munera