Projekt FLI CREATE

ERASMUS+ “FLI CREATE” project  

FLIppedCREative Awareness Teaching (2019-1-IT02-KA201-063149)

Pridružite se nam na delavnicah!

fli

Splošni cilj projekta: izboljšati šolske uspehe evropskih študentov z uporabo učinkovitejših pedagoških metod, ki olajšajo individualizacijo, s podporo digitalnih tehnologij, spodbujajo razvoj sposobnosti kreativnega reševanja problemov.

Specifični cilji so naslednji:

Partnerstvo želi doseči te cilje z razvojem dveh intelektualnih rezultatov:

 IO1 Kurikul za poklicno rast učiteljev, za uporaba pristopa Flipped Classroom, razvoj veščin: uporabe tehnologij pri podpori poučevanja, ustvarjalnosti in reševanja problemov, ki so nujno potrebni za sprejetje novih  orodij poučevanja.

 IO2 Usposabljanje učiteljev o pristopu Flipped v razredu, orodjih, učnih sredstvih, s pomočjo katerih se bodo učitelji usposabljali.

Za razvoj obeh IO bomo najprej raziskali vzroke, ki ovirajo uporabo aktivnih metod in razvoj ustvarjalnosti pri učiteljih. Preučili bodo metode, skladne s preusmerjenim učenjem, in oblikovan bo učni načrt.

Temu bo sledil razvoj orodij, ki jih bodo učitelji uporabili za učenje pristopa in razvijanje spretnosti.

Učni proces zagotavlja:

  • začetno samo učenje
  • dve učni dejavnosti v mobilnosti
  • dejavnosti množenja v državah z usposabljanjem učiteljev, ki niso sodelovali v mobilnosti
  • preizkusiti pristop na pilotni ravni.

S projektom nameravamo preiti od še vedno pretežno prenosne pedagogike, k uporabi pedagogike, v kateri učenci aktivno gradijo svoje znanje z iskanjem informacij , s sintezo informacij, kot se to dogaja med gledanjem video lekcij ali soočenjem s metodo reševanja problemov in interakcije z drugimi. Flipped Classroom je osredotočen na študente in spodbuja učne procese, ki se skladajo s kognitivnimi slogi učencev; od učiteljev zahteva, da oblikujejo samostojno učenje učencev (doma) in si zamislijo in razvijajo svoje učenje, "podprto" (v učilnici), tako da "obrne" svojo poklicno prakso. Za olajšanje učiteljeve sposobnosti prilagajanja bo uvedena podporna tehnologija poučevanja, "virtualni robot" z imenom Wilson (https://vimeo.com/294823431), ki pomaga učitelju.

 

KAJ PONUJA PROJEKT UČITELJEM?

IZOBRAŽEVANJA

datum

država

vsebina

06-2020

Madžarska

Flipped Classroom in kreativnost

10-2020

Slovenija

Flipped Classroom in reševanje problemov

04-2022

Poljska

Flipped Classroom n peer learning

 Sodelujoči učitelji:

  • Samoizobraževanje preko digitalnih platform (predlog med zainteresiranimi učitelji GEPŠ-a se dogovorimo za sodelovalno učenje), ki jih pripravijo partnerji v projektu
  • Udeležba na (vsaj) enem izobraževanju
  • Učna priprava in izpeljava učne ure z uporabo  Flipped Classroom
  • Javna predstavitev svojega dela (učiteljska konferenca, ŠS …)

 

SE ŽELITE UČITI Z NAMI?

Za vas smo pripravili zanimive delavnice. Oglejte si jih TU.

Projektni partnerji: