V skladu z Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) so organi javne šole: