Korona virus – šolski ukrepi


NOVO: 

12. 3. 2020 smo v poznih popoldanskih urah prejeli obvestilo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, da se zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 vzgojnoizobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma se v določenih primerih začasno ne bo izvajala. S ponedeljkom, 16. 3. 2020, bodo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v RS zaprte - najmanj do 29. 3. 2020.

V času trajanja ukrepov, bo šola poskrbela za spletno učenje. Vsebine in oblike dela bomo posameznim oddelkom posredovali preko šolske spletne strani, spletnih učilnic in e-pošte.

Vabimo vas, da redno obiskujete spletno stran šole, kjer bomo posredovali ažurne informacije o poteku dela šole.

_______________

Objava iz dne 11. 3. 2020:

V skladu s priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran pripravila Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v GEPŠ Piran v času koronavirusa SARS-CoV-2, s katerim so načrtovani viri in potrebne informacije ob pojavu koronavirusa SARS-CoV-2.

Obveščamo, da posebnih omejitev pri izvajanju pouka pristojno ministrstvo zaenkrat ne predvideva, zato pouk na šoli poteka kot običajno.
To obvestilo velja do preklica.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.

  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.

  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

V priponki so datoteke, ki natančno opisujejo in s slikami ponazarjajo vse potrebne ukrepe. Še več podrobnih informacij pa lahko dobite na povezavi NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

 

Z željo, da s skupnimi močmi zajezimo okužbe vas lepo pozdravljamo.

Borut Butinar, ravnatelj