Javno naročilo za najem domske kuhinje in pripravo domske, šolske in turistične prehrane

Št.: JN 406-8/2019

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

 

Javno naročilo za najem domske kuhinje in pripravo domske, šolske in turistične prehrane GEPŠ Piran 
za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2023

 


VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

•    01 - Povabilo k oddaji  ponudbe  in  Navodila za izdelavo ponudbe 
•    02 - Obrazec Predračun,
•    03 - Obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka.xlm) - za vse gospodarske subjekte;
•    04 - Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte,
•    05 - Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe,
•    06 - Obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),
•    07 – Izjava o izpolnjevanju strokovnih zahtev - specifikacija
•    08 – Vzorec pogodbe za opravljanje storitve
•    09 – Vzorec pogodbe za najem kuhinje
•    10 – Obrazec za reference

 

POVABILO K ODDAJI  PONUDBE


Naročnik: GEPŠ Piran vabi, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložite svojo e-ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 (Ur. l. RS štev. 91, z dne 30. 11. 2015) za: 

za najem domske kuhinje in pripravo domske, šolske in turistične prehrane GEPŠ Piran

Ponudbe je potrebno oddati v informacijski sistem e-JN do 29.11.2019 . 


Elektronsko odpiranje ponudb bo potekalo dne 2.12.2019. 


Kontaktna oseba s strani naročnika je ravnatelj Borut Butinar, prof.:
    Tel.: 05 671 34 91
    E-mail: geps@guest.arnes.si 

 

 

   Ravnatelj GEPŠ:
   Borut Butinar

Priponka Size
01 Povabilo in navodila za oddajo ponudbe GEPŠ (910.78 KB) 910.78 KB
02 Predračun (785.43 KB) 785.43 KB
06 Soglasje podizvajalca (649.33 KB) 649.33 KB
07 Specifikacija (979.94 KB) 979.94 KB
08 Vzorec pogodbe (675.64 KB) 675.64 KB
09 Vzorec pogodbe najema kuhinje (672.65 KB) 672.65 KB
10 Obrazec reference (383.3 KB) 383.3 KB
04 pooblastilo kazenska evidenca_GS.pdf (664.22 KB) 664.22 KB
05 pooblastilo kazenska evidenca_FO.pdf (748.23 KB) 748.23 KB
Obrazec ESPD (3.78 KB) 3.78 KB