Javno naročilo Storitve čiščenja prostorov GEPŠ Piran za obdobje 3 let

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), GEPŠ Piran, Bolniška 11, 6330 Piran,  vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu s to dokumentacijo v z zvezi z oddajo javnega naročila za predmet naročila »STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV GIMNAZIJE, ELEKTRO IN POMORSKE ŠOLE PIRAN Z ENOTAMA DIJAŠKI DOM IN AKVARIJ PIRAN« (v nadaljevanju »Storitve čiščenja prostorov GEPŠ Piran«).

Vsebina in obseg naročila sta razvidna iz prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Naročilo NI razdeljeno na sklope. Ponudniki morajo ponuditi celoten razpisan obseg storitev čiščenja. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje 36 mesecev s predvidenim pričetkom izvajanja storitev z dnem 3. 1. 2019 do 31. 12. 2022.

Kontaktna oseba naročnika: Borut Butinar, ravnatelj.

Na razpisu lahko kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima veljavno dovoljenje za opravljanje te dejavnosti.

Kontaktna oseba s strani naročnika je ravnatelj Borut Butinar, prof.:

Tel.: 05 671 34 91

E-mail: geps@guest.arnes.si

 

Način oddaje javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3, Uradni list RS, št. 91 z dne 30. 11. 2015) po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3.

 

Sestava razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  1. Povabilo in navodila za oddajo ponudbe,
  2. Obrazec Predračun,
  3. Izjava o sposobnosti ponudnika
  4. Garancija za resnost ponudbe
  5. Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte,
  6. Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe,
  7. Specifikacija,
  8. Vzorec pogodbe
  9. Obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka .xlm) - za vse gospodarske subjekte
  10. Obrazec za reference

 

Priponka Size
01 Povabilo in navodila za oddajo ponudbe.pdf (686.16 KB) 686.16 KB
02 Predračun_0.pdf (591.97 KB) 591.97 KB
03 Izjava o sposobnosti ponudnika.pdf (424.25 KB) 424.25 KB
04Garancija za resnost ponudbe.pdf (542.3 KB) 542.3 KB
05 pooblastilo kazenska evidenca_GS.pdf (663.06 KB) 663.06 KB
06 pooblastilo kazenska evidenca_FO.pdf (747.27 KB) 747.27 KB
07 Specifikacija_0.pdf (605.43 KB) 605.43 KB
08 Vzorec pogodbe.pdf (602.32 KB) 602.32 KB
10 Reference.pdf (397.37 KB) 397.37 KB
Obrazec ESPD (3.93 KB) 3.93 KB
01 Povabilo in navodila za oddajo ponudbe.docx (49.24 KB) 49.24 KB
02 Predračun.docx (43.44 KB) 43.44 KB
03 Izjava o sposobnosti ponudnika.docx (18.08 KB) 18.08 KB
04Garancija za resnost ponudbe.docx (21.68 KB) 21.68 KB
05 pooblastilo kazenska evidenca_GS.doc (58 KB) 58 KB
06 pooblastilo kazenska evidenca_FO.doc (59 KB) 59 KB
07 Specifikacija.docx (55.86 KB) 55.86 KB
10 Reference.docx (13.88 KB) 13.88 KB
geps