KOLEDAR POKLICNE MATURE IN PRAVILNIKI

PRIJAVA IN ODJAVA

POKLICNA MATURA 2021

 

Poklicna matura je državni izpit, ki ga dijak lahko opravlja v spomladanskem (junij), jesenskem (avgust) ali zimskem (februar) roku. Z opravljeno maturo kandidat pridobi izobrazbo pete stopnje.

 

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, in sicer:

  • slovenščina
  • strokovni predmet:  navtika(plovbni tehnik) ali elektrotehnika (elektrotehnik)
  • izbirni predmet:  matematika ali italijanščina ali angleščina
  • izdelek oz. storitev in zagovor

 

Po uspešno zaključeni poklicni maturi lahko vsak opravlja še dodatni predmet splošne mature (5. predmet). Z opravljenim izpitom iz 5. predmeta imajo vsi, ki so opravili poklicno maturo, možnost vpisa v večino univerzitetnih študijskih programov, brez 5. predmeta pa le v visokošolske študijske programe .

Kot 5. predmet si vsak lahko izbere kateri koli predmet splošne mature, ki ga ne opravlja na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program. Pomembno je tudi, da si vsak izbere tisti predmet, ki je določen kot pogoj za vpis s poklicno maturo v študijski program, v katerega se želi vpisati. Informacije o zahtevanih predmetih za posamezni študijski program so na voljo v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe.

 

Za pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center, znotraj šole pa šolska maturitetna komisija in šolske izpitne komisije.  

 

GEPŠ

Bolniška 11, 6330 PIRAN

Telefon: (05) 671 32 41

Faks: (05) 671 32 42

Predsednik ŠMK: Borut Butinar, prof.

Tajnik ŠMK: Kristina Ugrin Knap

E-mail: geps.pom@gmail.com

 

Državni izpitni center - RIC

Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 548 46 00

Fax: (01) 548 46 01

Spletna stran: http://www.ric.si 

E-pošta: info@ric.si