Predmetnik


 

PLOVBNI TEHNIK

Skupno število

ur

1

2

3

4

PROGRAMSKE ENOTE 

letnik

letnik

letnik

letnik

Splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

Slovenščina (SLO)

487

4

4

4

3

Matematika (MAT)

383

3

3

3

2,5

Angleščina (ANG)

417

3,5

3

3

3

Italijanščina (ITA)

272

2

2

2

2

Umetnost (UME)

68

 

2

 

 

Zgodovina (ZGO)

102

3

 

 

 

Geografija (GEO)

68

2

 

 

 

Psihologija (PSI)

68

 

 

 

2

Fizika (FIZ)

140

2

2

 

 

Kemija (KEM)

70

2

 

 

 

Športna vzgoja (ŠVZ)

340

3

3

2

2

Splošnoizobraževalni predmeti skupaj

2415

 

 

 

 

Strokovni moduli

 

 

 

 

 

Navigacija (NAG)

487

4

5

 

6

Elektronska Navigacija  (ENA)

134

 

 

4,5

 

Pomorstvo (POM)

487

3

5

4

3

Pomorska komunikacija (POK)

68

 

 

2

 

Informatika v pomorstvu (INP)

68

2

 

 

 

Tehnika pomorske službe (TPS)

136

 

 

2

2

Ladijski stroji (LAS)

68

 

 

2

 

Poznavanje blaga (PBL)

68

 

2

 

 

Ladijsko zdravstvo (LZD)

68

 

 

2

 

Manevriranje in nadzor (MAN)

68

 

 

 

 2

Varstvo pri delu in reševanje na morju (VRM)

68

 

 

 

2

Meteorologija in oceanografija (MOC)

102

 

 

3

 

Tankerji za nafto (TNA)

34

 

 

 

 

Tankerji za pline in kemikalije (TPK)

34

 

 

 

 

Ladje za razsuti tovor (LRT)

34

 

 

 

 

Potniške ladje (POT)

34

 

 

 

1

Strokovni moduli skupaj

1856

 

 

 

 

od tega v obliki praktičnega pouka

454

2

2

4

5

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

304

 

2 t.

6 t.

 

Interesne dejavnosti

352