Dejavnosti


Šola ponuja bogato izbiro obšolskih dejavnosti v obliki krožkov, tekmovanj, delavnic, ekskurzij, izvenšolskih projektov ...

 

Nekaj jih predstavljamo v naslednjih zavihkih.