Predmetnik


 

ELEKTROTEHNIK

Skupno število

ur

1

2

3

4

PROGRAMSKE ENOTE 

letnik

(po novem k.)

letnik

(po novem k.)

letnik

(po starem k.)

letnik

(po starem k.)

Splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

Slovenščina

487

4

4

3

3

Matematika

/383

3

4

3

2

Angleščina

417

3

3

3

3

Italijanščina

202

2

2

2

2

Umetnost

68

 

 2

 

 

Zgodovina

102

3

 

 

 

Geografija

68

 2

 

2

 

Psihologija

68

 

 

 

2

Fizika

140

 

3

2

 

Kemija

70

2

 

 

 

Športna vzgoja

340

3

3

2

2

Splošnoizobraževalni predmeti skupaj

2345

746

639

576

588

Strokovni moduli

 

 

 

 

 

Informatika s tehniškim komuniciranjem

136

4

 

 

 

Uporaba IKT pri poslovanju

136

 

4

 

 

Upravljanje s programirljivimi napravami

170

 

5

 

 

Izdelava osnovnih vezij

204

6

 

 

 

Načrtovanje in priklopi električnih naprav

204

 

6

 

 

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

136

2

 

 

Uporaba regulacij

156

 

 

 

4,5

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

156

 

 

4,5

 

Prenos in zapis informacij

156

 

 

4,5

 

Vzdrževanje računalniške opreme

156

 2

 

 

4,5

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

156

 

 

 

4,5

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

156

 

 

4,5

 

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

156

 

3

1,5

Ladijska elektrotehnika in avtomatika

35

 

 

 

1

Strokovni moduli skupaj

2178

482

440

566

542

od tega v obliki praktičnega pouka

650

175

165

102

204

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

140

 

70

70

 

Interesne dejavnosti

352

96

96

96

64