Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole, dva predstavnika dijakov in trije predstavniki sveta staršev. Svet zavoda se sestaja na sejah. Zapisniki sej so pripeti na dnu strani.

26. aprila 2021 smo potrdili naslednje člane:

Predsednica sveta zavoda je Geraldina Gržinič, njena namestnica pa Jana Slavec Maljevac.

PREDSTAVNIKI DELAVCEV
 • GERALDINA GRŽINIČ, predsednica

 • JANA SLAVEC MALJEVAC

 • MATJAŽ KOCJANČIČ

 • KLAVIDJA ŠAVLE

 • BREDA NOVAK

PREDSTAVNIKA  DIJAKOV
 • TEODOR PETROVIĆ

 • ANA ŠORGO

PREDSTAVNIKI STARŠEV
 • TAIB MAŠIČ  

 • ŽELJKO PLANINŠIČ

 • MOJMIR KRANJEC

PREDSTAVNIK OBČINEizr. prof. dr. ARMAND FAGANEL
PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA
 • JERNEJ HRIBAR

 • RIHARD STERGULC

Attachment Size
Zapisnik 1 redne seje.pdf (1.09 MB) 1.09 MB
Zapisnik 2 redne seje 11.2021.pdf (1.24 MB) 1.24 MB
Zapisnik 3. redne seje sveta zavoda 25.1.2022.pdf (1.13 MB) 1.13 MB
Zapisnik 4 redne seje 17.2.2022.pdf (1.79 MB) 1.79 MB
Zapisnik 5 redne seje 3.5.2022.pdf (931.33 KB) 931.33 KB
Zapisnik 6 dopisne seje.pdf (86.53 KB) 86.53 KB
Zapisnik 10 redne seje.pdf (890.73 KB) 890.73 KB
Zapisnik 11. redne seje.pdf (1.21 MB) 1.21 MB
Zapisnik 13. redna seja 2024.pdf (119.3 KB) 119.3 KB
Zapisnik 14 redne seje.pdf (1.75 MB) 1.75 MB
Zapisnik 13 dopisne seje.pdf (43.89 KB) 43.89 KB
Zapisnik 12 dopisne seje.pdf (83.49 KB) 83.49 KB
Zapisnik 12 redna seja.pdf (82.27 KB) 82.27 KB
Zapisnik 7 dopisne seje.pdf (50.51 KB) 50.51 KB
Zapisnik 9. dopisne seje.pdf (80.44 KB) 80.44 KB
Zapisnik 10 dopisne seje.pdf (45.43 KB) 45.43 KB
Zapisnik 11 dopisne seje.pdf (36.09 KB) 36.09 KB