ŠOLSKI SKLAD

Šola je ustanovila šolski sklad kot dodaten vir financiranja dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa, se ne financirajo iz javnih sredstev.

Upravni odbor:

Sestavljajo ga predsednik in šest članov.

- trije predstavniki zaposlenih: Ada Goljuf, Klavdija Šavle, Darko Zamuda

- dva predstavnika staršev: Tajib Mašić, Željko Planinšič

- dva predstavnika dijakov: Rodion Krantov Sergiyovich (predstavnik gimnazije), Ilan Toromanović (predstavnik elektro in pomorske šole)

Namen šolskega sklada je:

- pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,

- sofinanciranje razvojno-raziskovalnih projektov zavoda,

- sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in s tem povezanih storitev,

- sofinanciranje razvojno-raziskovalne dejavnosti dijakov,

- sofinanciranje dejavnosti socialno ogroženim dijakom,

- sofinanciranje dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa, se ne financirajo iz javnih sredstev,

sofinanciranje udeležbe dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Sklad pridobiva sredstva iz

- prispevkov staršev,

- donacij in sponzorstev,

- drugih virov

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI –NPB19

https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/135-clen-solski-skladi

Predsednica upravnega odbora je profesorica Klavdija Šavle, na katero se lahko obrnete, v kolikor imate vprašanja v zvezi s sredstvi. Od letošnjega šolskega leta 2023/24 morajo starši pravočasno izpolniti vlogo na posebnem obrazcu in jo poslati predsednici po elektronski pošti. Obrazec je dosegljiv na šolski spletni strani v zavihku Pravilniki in obrazci kot priponka.

Attachment Size
Poslovnik solski sklad GEPS_0.pdf (207.5 KB) 207.5 KB
3. redna seja (26. 11. 2018) (856.21 KB) 856.21 KB
4. redna seja (24. 10. 2019) (206.57 KB) 206.57 KB
5. redna seja (9. 3. 2020) (717.43 KB) 717.43 KB
1. redna seja 2021.pdf (781.15 KB) 781.15 KB
2. redna seja 2022.pdf (805.2 KB) 805.2 KB
PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA GEPŠ PIRAN (460 KB) 460 KB