V šolski svetovalni službi svetuje univ. dipl. psiholog Martin Spacal (tel.: 05/6713 244, el-naslov: martin.spacal@guest.arnes.si)

Njegovo delo temelji na:

  • posebni skrbi pri sprejemu novincev in ob prehodu dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja
  • upoštevanju splošnih značilnosti ter posebnosti osebnostnega razvoja in učenja mladostnikov
  • odkrivanju in razvijanju močnih področij ter specifičnih interesov nadarjenih dijakov.

Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe so:

  • delo z dijaki, ki je lahko individualno ali skupinsko; poudarjeni sta zlasti preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči)
  • delo z učitelji, ki ima poudarek na posvetovalnem delu, skupnem načrtovanju in izvajanju ter evalvaciji dela v šoli
  • delo s starši, ki je lahko individualno ali skupinsko; pri pogovorih s starši je v ospredju posvetovanje, s ciljem preventive oz. intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo
  • delo z vodstvom, pri katerem gre predvsem za preučevanje učnih in vzgojnih procesov, z namenom njihovega načrtnega spreminjanja oz. vodenja k optimizaciji
  • delo z zunanjimi ustanovami, ki vključuje sodelovanje in povezovanje z ustreznimi zdravstvenimi ter socialnovarstvenimi organizacijami.

Starši oz. skrbniki se lahko za razgovor dogovorijo po telefonu 05/6713 244 ali preko el. naslova martin.spacal@guest.arnes.si.