Prevzem spričeval po popravnih izpitih


Dijaki, ki ste opravili popravne izpite v junijskem (spomladanskem) roku, lahko prevzamete spričevala v petek, 5. 7. 2019, od 12.00 do 13.30 pri razredniku. Kasneje pa jih lahko prevzamete v tajništvu šole.