Vloge za status


Vloge za status dijaka vrhunskega športnika, dijaka perspektivnega športnika, dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti, dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave in dijaka, ki se vzporedno izobražuje

ter

vloge za status dijaka s posebnimi potrebami, zaradi daljših ali pogostih odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov, nadarjenega dijaka, dijaka tujca in zaradi drugih utemeljenih razlogov

so v priponki.

 

Rok za oddajo je 30. september 2019