Šolska svetovalna služba


Svetovalna delavka: Anka Gogala, univerzitetna diplomirana psihologinja

e-mail: anka.gogala@guest.arnes.si

telefon: 05 671 34 94

Urnik: vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 14.uro

Staršem je na voljo tudi v popoldanskem času, in sicer v času popoldanskih govorilnih ur za starše med 17.30 in 19. uro.

Za daljše pogovore in svetovanja priporočamo dogovor za termin preko telefona ali e-maila. Dijaki se za obisk lahko dogovorijo vsak dan med glavnim odmorom.

Cilj svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega dijaka. 

 

Svetovanje temelji na: 

- posebni skrbi pri sprejemu novincev (v 1.letnik in prepisi iz drugih šol) ter pri prehodu dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja (poklicno in študijsko usmerjanje) 

- upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti osebnostnega razvoja ter učenja mladostnikov in mladih odraslih, zlasti dijakov s posebnimi potrebami in nadarjenih dijakov.

Pri tem svetovalna služba sodeluje z dijaki, s starši, z učitelji in s strokovnjaki iz zunanjih inštitucij, s fakultetami, z zdravstvenimi ustanovami … in z vodstvom šole soustvarja čim boljše pogoje za delo vseh na šoli.

Dijakom v svetovalni pisarni nudi konkretne informacije, nasvete in podporo ter individualno svetovanje glede učenja, karierne in študijske usmeritve, osebnostne in socialne problematike, sodeluje pri prilagajanju šolskih obveznosti nadarjenim dijakom in dijakom s posebnimi potrebami, prav tako pomaga urediti vpis, prestop, prepis, izpis, ter ureja naročila za dijaško ali šolsko izkaznico.