O GIMNAZIJI PIRAN


GEPŠ – Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Enota Gimnazija Piran

Bolniška ulica 11

6330 Piran

Slovenija

 

e-naslov šole: (geps@guest.arnes.si)

Ravnatelj: Borut Butinar (geps@guest.arnes.si)

Poslovna sekretarka: Verena Gustinčič (verena.gustincic@guest.arnes.si)

Računovodstvo: Tea Lugarov (tea.lugarov@guest.arnes.si) in Tina Kariž (tina.kariz@guest.arnes.si

Tajnica mature:  Sonja Bizjak (sonja.bizjak1@guest.arnes.si)

 

Telefoni:

tajništvo: 05 671 34 90

ravnatelj: 05 671 34 91

zbornica: 05 671 34 93

svetovalna služba: 05 671 34 94

računovodstvo: 05 671 32 43

knjižnica: 05 671 34 95

fax: 05 671 34 92

 

Kako do nas?