Vpis


V gimnazijski program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo.

Izobraževanje po programu gimnazije traja štiri leta, zaključi pa se s splošno maturo, dijaku omogoča pripravo za nadaljnji univerzitetni študij.

Vsi, ki se nameravajo vpisati v 1. letnik gimnazije, morajo oddati  prijavo za vpis - prijavnica je na voljo tukaj.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico, razen učencev in dijakov, ki se želijo poleg izbrane šole oz. programa vzporedno vpisati tudi v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer. Slednji posredujejo prijavnico tudi šoli, v katero se želijo vzporedno vpisati v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer, ter fotokopijo prijavnice za vpis v izbrano šolo.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili (spričevalo) praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, bodisi pa jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli.


PREDVIDEN VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Vzgojno izobraževalni zavod: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Bolniška ul. 11

Program: Gimnazija

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: -

Trajanje izobraževanja: 4

Predvideno št. mest za novince: 56