Učbeniki in delovni zvezki 2020/21


Učbeniki in delovni zvezki – šolsko leto 2020/2021
Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalega gradiva in naročilnica za učbeniški sklad in ponudbe knjigarn – šolsko leto 2020/2021


V priponkah si lahko ogledate:
- seznam učbenikov in delovnih zvezkov,
- naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada (do 30. junija pošljete razredniku /razredničarki, po 1. julij pa na naslov: graziella.viola@guest.arnes.si ) in
- ponudbe knjigarn z linki, kjer lahko naročite delovne zvezke in učbenike za tuje jezike (to seveda lahko uredite tudi osebno v knjigarni).