Cilj evropske politike jezikov je, da naj bi vsak državljan EU poleg materinega jezika obvladal še DVA ali TRI tuje jezike. Znanje jezikov ima vedno večji pomen v svetu in je pogoj za lažje sporazumevanje. Večjezičnost je pomemben element evropske konkurenčnosti in govorcu omogoča vrsto prednosti pred enojezičnostjo pri sporazumevanju, zaposlitvi, karieri …

Na Gimnaziji Piran spodbujamo učenje tujih jezikov (obvezen 3. tuj jezik), zanimanje za drugačne kulture in običaje ter povezujemo znanje tujih jezikov z drugimi predmeti (zgodovino, geografijo, sociologijo, slovenščino ...). Gostimo tuje predavatelje, smo vključeni v izmenjave in izvajamo različne projekte povezane s tujimi jeziki.  Poleg rednega pouka organiziramo med jesenskimi počitnicami ekskurzije v dežele jezikov, ki se jih učimo, in tako tudi s potovanji širimo naša obzorja.