JEZIKI NA GIMNAZIJI PIRAN

Cilj evropske politike jezikov je, da naj bi vsak državljan EU poleg materinega jezika obvladal še DVA ali TRI tuje jezike. Znanje jezikov ima vedno večji pomen v svetu in je pogoj za lažje sporazumevanje. Večjezičnost je pomemben element evropske konkurenčnosti in govorcu omogoča vrsto prednosti pred enojezičnostjo pri sporazumevanju, zaposlitvi, karieri …

Na Gimnaziji Piran spodbujamo učenje tujih jezikov (obvezen 3. tuj jezik), zanimanje za drugačne kulture in običaje ter povezujemo znanje tujih jezikov z drugimi predmeti (zgodovino, geografijo, sociologijo, slovenščino ...). Gostimo tuje predavatelje, smo vključeni v izmenjave in izvajamo različne projekte povezane s tujimi jeziki.  Poleg rednega pouka organiziramo med jesenskimi počitnicami ekskurzije v dežele jezikov, ki se jih učimo, in tako tudi s potovanji širimo naša obzorja.