Splošna gimnazija

Pa ne še ena gimnazija!

Naša šola ni le ena izmed mnogih. Predmetnik in maturitetni cilj sta lahko enaka ostalim gimnazijam, razliko pa naredi pot, ki jo na naši šoli opravite drugače, avtentično, projektno, raziskovalno in sodelovalno ter čim bolj podobno pripravi na odraslo življenje.

Na Gimnaziji Piran, ki je vpeta v turistično in kulturno okolje našega najlepšega sredozemskega mesta, spodbujamo učenje tujih jezikov (obvezen 3. tuj jezik), zanimanje za drugačne kulture in običaje ter povezujemo znanje. Gostimo domače in tuje predavatelje, se vključujemo v izmenjave in vodimo pouk projektno. Poleg rednega pouka organiziramo med jesenskimi počitnicami ekskurzije v dežele jezikov, ki se jih učimo, in tako tudi s potovanji širimo svoja obzorja.

Matura

Izobraževanje se zaključi s splošno maturo. Vsa naša prizadevanja pri zagotavljanju široke splošne izobrazbe se kažejo tudi v uspešno opravljeni maturi, saj se uvrščamo med uspešne gimnazije. Vsako leto se lahko pohvalimo z zlatimi in odličnimi maturanti, ki opravljajo izpit iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov, ki ju izberejo v 4. letniku.

Pri uri računalništva

Med vsemi temi dejavnostmi pa skrbimo predvsem za odnose, uspešno sporazumevanje in reševanje težav. Maturant Gimnazije Piran je tisti, ki ob zaključku šolanja naše prostore zapusti kot zrelejši, odgovornejši posameznik, sposoben kritičnega mišljenja, pa tudi občutka za sočloveka in pripravljen na vstop v svet študija in vseživljenjskega izobraževanja.