O GIMNAZIJI PIRAN

GEPŠ – Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Enota Gimnazija Piran

Bolniška ulica 11

6330 Piran

Slovenija

e-naslov šole: (geps@guest.arnes.si)

Ravnatelj: Borut Butinar (borut.butinar@guest.arnes.si)

Poslovna sekretarka: Andreja Sovinek (andreja.sovinek1@guest.arnes.si)

Računovodstvo: mag. Katja Babič Kaligarič (katja.babic-kaligaric@guest.arnes.si), Karen Vodopivec (karen.vodopivec@guest.arnes.si

Tajnica mature:  Sonja Bizjak (sonja.bizjak1@guest.arnes.si)

Telefoni:

Tajništvo: 05 671 34 90

Ravnatelj: 05 671 34 91

Svetovalna služba: 05 671 34 94

Računovodstvo: 05 671 32 43

Zbornica: 05 671 34 93

Knjižnica: 05 671 34 95

Fax: 05 671 34 92

 

Kako do nas?